• Články »
  • Jaké existují typy bankovních úvěrů?

Jaké existují typy bankovních úvěrů?

Ve většině českých bank se setkáváme se základními třemi typy úvěrů. Jejich úroky jsou řízený emisní bankou (v České republice ČNB).

Kontokorentní úvěr je ten nejsnáze sjednaný. Jedná se o možnost přečerpat vklad na účtu a přehoupnout se do mínusu. Dlužné peníze se poté zúročí a po určitém časovém období (nejčastěji 1 rok) splatí. Výhodou kontokorentu je, že místo dlouhého čekání na schválení půjčky stačí běžně zaplatit kartou. Jedná se o nezajištěný krátkodobý úvěr, proto je s ním spojena vysoká úroková míra a poplatky.

Dalším typem úvěru je typ lombardní. Lombardní úvěr se liší od ostatních především faktem, že je zajištěný zástavou movitých předmětů, nejčastěji cenných papírů, šperků, drahých kovů a podobně. Jedná se o krátkodobý úvěr. Je možné ho poskytnout právnickým a fyzickým osobám, kdy banka rozhodne o výši půjčky na základě reálné hodnoty zastavovaného majetku, avšak je možné poskytnout lombardní úvěr i komerčním bankám. V takovém případě je poskytovatelem úvěru banka centrální, která při nedostatku financí komerční banky je oprávněna poskytnou tento typ úvěru, při zástavě cenných papírů komerční banky. Komerční banky dostávají lombardní úvěry za tzv. lombardní sazbu, což je procentuální sazba, za kterou si banky půjčují od centrální banky peníze. ČNB díky lombardní sazbě reguluje oběh peněz. Pokud se lombardní sazba zvýší, zdraží se peníze a banky k půjčkám přistupují méně. V současné době jsou naše banky dostatečně likvidní, a proto se lombardních úvěru ve velké míře nevyužívá.

Posledním typem, který zmíním je typ hypoteční. Citovaná definice dle zákona zní následovně: „Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.“. Jedná se o úvěr, který je zajištěný nemovitostí, kterou již vlastníme, či možná častěji, kterou plánujeme díky získaným finančním prostředkům postavit. Jedná se o dlouhodobý úvěr, jehož minimální výše je 100 000 Kč. Roční úroková míra je nižší než u předešlých typů. Jedná se o nejrozšířenější typ úroku v České republice a je nabízený širokou škálou bankovních institucí.

Zdroje:

http://www.kb.cz/cs/lide/obcane/hypotecni-uver.shtml

http://www.finance.cz/zpravy/finance/187401-lombardni-emisni-a-hypotecni-uver/

Ohodnoťe tento příspěvek

Publikováno: 2. May, 2014

Upozornění: Poslední aktualizace tohoto článku proběhla 11/02/2017. Uvedené informace již nemusí být platné. Aktuální informace naleznete vždy na stránkách poskytovatele daného produktu.

Dle novely zákona o spotřebitelském úvěru jsou všechny bankovní i nebankovní společnosti od 1.12.2016 povinné žádat doložení příjmů žadatelů o půjčku i nahlížet do registrů dlužníků. Je tak možné, že informace uvedené v tomto článku již nejsou aktuální.

This entry was posted in Články

Rychlá půjčka

Půjčka: 500 - 4 500 Kč

Splatnost: 1 - 30 dní

Půjčka bez ručitele:
Bezúčelová půjčka:
Rychlá půjčka: